2019-06-19
Sai Kung SAI KUNG HOI PONG ST 35-51 1/F Flat 41
HK$ 4.600 M
2019-06-19
Sai Kung MOK TSE CHE 109 1-2/F
HK$ 12.000 M
2019-06-19
Sai Kung LAKESIDE GDN TWR 08 (FSS) 6/F Flat F, 562ft2
HK$ 3.250 M
2019-06-19
Tai Po TONG MIN TSUEN 315 G/F
HK$ 6.000 M
2019-06-19
Tai Po FUNG YUEN 138 G/F
HK$ 6.000 M
2019-06-19
Tai Po FUNG YUEN 138 1/F
HK$ 6.000 M
2019-06-19
Tai Po SAI KENG 325 1/F
HK$ 5.960 M
2019-06-19
Tai Po WAI HA 100 G/F
HK$ 6.400 M
2019-06-19
Tai Po WAI HA 100 G/F, 700ft2
HK$ 5.000 M
2019-06-19
Tai Po FUNG YUEN 138 G/F
HK$ 6.150 M
2019-06-19
Tai Po FUNG YUEN 138 G/F
HK$ 6.150 M
2019-06-19
Tai Po CENTRA HORIZON TWR 02 9/F Flat C
HK$ 14.635 M
2019-06-19
Tai Po CENTRA HORIZON TWR 09 15/F Flat J
HK$ 15.336 M
Price: $16.000 M
Price: $4.380 M
Price: $5.580 M
Price: $5.900 M
Price: $4.880 M
Price: $2.880 M
Price: $2.980 M
Price: $6.200 M
Price: $4.980 M
Price: $8.880 M
Price: $6.380 M
Price: $5.680 M
Rent: $39800
Rent: $6800
Rent: $8000
Rent: $12000
Rent: $12500
Rent: $10500