2022-08-10
Sai Kung LUK FUNG GDN G/F Flat A, 700(ft²)
HK$ 7.100 M
2022-08-10
Sai Kung TSENG LAN SHUE 30D G/F
HK$ 5.600 M
2022-08-10
Tai Po WING FAI GDN 23/F Flat B, 723(ft²)
HK$ 7.110 M
2022-08-10
Tai Po SAN UK TSAI 27 2/F
HK$ 5.080 M
2022-08-10
Tai Po SAN UK TSAI 27 2/F
HK$ 5.080 M
2022-08-10
Tai Po UPTOWN PLAZA TWR 03 23/F Flat A, 743(ft²)
HK$ 9.600 M
2022-08-10
Tai Po TAI PO CTR BLK 17 15/F Flat F, 508(ft²)
HK$ 5.350 M
2022-08-10
Sai Kung NAM WAI 64C 2/F
HK$ 6.400 M
2022-08-10
Tai Po THE GOLDEN GATE BLK 01 9/F Flat D
HK$ 11.000 M
2022-08-09
Tai Po SAN UK KA 218 G/F
HK$ 4.250 M
2022-08-09
Sai Kung TAI PO TSAI 219 1/F
HK$ 4.850 M
2022-08-09
Tai Po CLASSICAL GDNS PH 01 BLK 09 2/F Flat F, 956(ft²)
HK$ 8.450 M
2022-08-09
Sai Kung MOUNT PAVILIA TWR 06 6/F Flat B
HK$ 33.800 M
Price: $3.980 M
Price: $19.800 M
Price: $6.580 M
Price: $4.780 M
Price: $4.880 M
Price: $6.580 M
Price: $5.800 M
Price: $15.380 M
Price: $6.880 M
Price: $5.380 M
Price: $10.800 M
Price: $2.100 M
Rent: $7800
Rent: $48800
Rent: $12000
Rent: $6500
Rent: $13500
Rent: $13000