2021-07-29
Sai Kung HO CHUNG NEW VILLAGE 262 2/F, 700(ft²)
HK$ 7.180 M
2021-07-29
Sai Kung TSENG LAN SHUE 38F 1/F
HK$ 5.600 M
2021-07-29
Sai Kung PAK SHEK TERR 81A 1/F
HK$ 3.800 M
2021-07-29
Sai Kung SHA KOK MEI 69A G/F
HK$ 6.300 M
2021-07-29
Sai Kung HILLVIEW COURT BLK 03 1/F Flat C, 1129(ft²)
HK$ 12.880 M
2021-07-29
Sai Kung KAM PO COURT 7/F Flat A
HK$ 4.080 M
2021-07-29
Sai Kung LAKESIDE GDN TWR 09 (FSS) 4/F Flat C, 586(ft²)
HK$ 5.700 M
2021-07-29
Tai Po TONG MIN TSUEN 117 2/F, 700(ft²)
HK$ 6.050 M
2021-07-29
Tai Po HANG HA PO 28 G/F
HK$ 2.450 M
2021-07-29
Tai Po BEAUTIFUL GDN BLK A 9/F Flat 7, 379(ft²)
HK$ 4.730 M
2021-07-29
Tai Po FOREST HILL HSE 02 PH/F Flat A, 1000(ft²)
HK$ 10.000 M
2021-07-29
Tai Po ONTOLO TWR 03 5/F Flat B
HK$ 31.117 M
2021-07-29
Tai Po PROVIDENCE BAY THE GRACES TWR 10 5/F Flat B
HK$ 16.000 M
Price: $3.880 M
Price: $4.880 M
Price: $19.800 M
Price: $6.580 M
Price: $5.980 M
Price: $3.280 M
Price: $29.800 M
Price: $18.800 M
Price: $3.850 M
Price: $5.680 M
Price: $4.480 M
Price: $16.800 M
Price: $16.800 M
Rent: $160000
Rent: $8000
Rent: $37800
Rent: $38800
Rent: $13500